Yggdrasil – världsträdet
Om fornnordisk mytologi, sed och sejd i dagens Sverige

Har våra förfäders och förmödrars arvegods något att säga oss i modern tid? En spännande resa genom fornnordisk sed/sejd och mytologi där den tidigare goden Rune Forssén berättar hur den utövats tidigare och hur den utövas idag. Med sig har han ett urval av de verktyg som han använder vid utövandet, såsom trumma, horn, skallra och runor.

Rune Forssén är före detta gode (motsvarande präst i kyrkan) i Nordiska Asa-samfundet och Samfundet Forn Sed. Utöver det är han hövedsman och tidigare båt- och skeppsbyggare. Som sådan har han hjälpt till vid byggandet av såväl vikingatids- och medeltidsskepp. Han har utövat fornnordisk sed i mer än 30 år och kallar sig också runmagiker, eftersom han arbetar med runorna.